ความหมาย

ความหมาย

12 ธค. 58 973

 

คำอธิบาย :

ความหมาย

Tags :

  1. ตักเตือน
  2. มุสลิม