การตักเตือน

การตักเตือน

12 ธค. 58 1711

 

คำอธิบาย :

การตักเตือน

Tags :

  1. บาป
  2. สติ