การตักเตือน

การตักเตือน

12 ธค. 58 1862

 

คำอธิบาย :

การตักเตือน

Tags :

  1. บาป
  2. สติ