คำพูดหนึ่งย่อมไม่มีประโยชน์

คำพูดหนึ่งย่อมไม่มีประโยชน์

12 ธค. 58 1183

 

คำอธิบาย :

คำพูดหนึ่งย่อมไม่มีประโยชน์

Tags :

  1. ความรัก
  2. ความดี