กล่าวคำขอโทษ

กล่าวคำขอโทษ

12 ธค. 58 1937

 

คำอธิบาย :

กล่าวคำขอโทษ

Tags :

  1. เตาบัต
  2. ความรัก