การดื่มสุรา ของฮาราม

การดื่มสุรา ของฮาราม

12 ธค. 58 1446

 

คำอธิบาย :

การดื่มสุรา ของฮาราม

Tags :

  1. บาป
  2. สวรรค์