การบริจาคทาน

การบริจาคทาน

12 ธค. 58 1494

 

คำอธิบาย :

การบริจาคทาน

Tags :

  1. ผลบุญ
  2. ซากาต