ความอ่อนแอ

ความอ่อนแอ

12 ธค. 58 1253

 

คำอธิบาย :

ความอ่อนแอ

Tags :

  1. ผลบุญ
  2. มุสลิม