กำลังใจ

กำลังใจ

12 ธค. 58 1964

 

คำอธิบาย :

กำลังใจ

Tags :

  1. อัลเลาะห์
  2. นบี