ใช้หรือ ที่เราเป็นมุสลิม

ใช้หรือ ที่เราเป็นมุสลิม

12 ธค. 58 1736

 

คำอธิบาย :

ใช้หรือ ที่เราเป็นมุสลิม

Tags :

  1. บาป
  2. อัลเลาะห์