อุปมา ดังกองเพลิง

อุปมา ดังกองเพลิง

12 ธค. 58 988

 

คำอธิบาย :

อุปมา ดังกองเพลิง

Tags :

  1. ฮาดิษ
  2. ความหมาย