การบันทึกความดี

การบันทึกความดี

12 ธค. 58 971

 

คำอธิบาย :

การบันทึกความดี

Tags :

  1. บาป
  2. อัลเลาะห์