รอมฎอน เดือนอันประเสร็ฐ

29 มิย. 57 5111

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. รอมฎอน
  2. การถือศีลอด
  3. ละหมาด
  4. ซากาต