บรรดาผู้ศรัทธา

บรรดาผู้ศรัทธา

12 ธค. 58 1378

 

คำอธิบาย :

บรรดาผู้ศรัทธา

Tags :

  1. สวรรค์
  2. บาป