ตัณหา อำนาจ

ตัณหา อำนาจ

12 ธค. 58 643

 

คำอธิบาย :

ตัณหา อำนาจ

Tags :

  1. ความดี
  2. เตาบัต