สุภาษิตจีน เวลาเหมือนน้ำไหล

26 มิย. 57 6302

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. สุภาษิตจีน
  2. เวลา
  3. สายน้ำ