ความซื่อสัตย์ ของคน

26 มิย. 57 10076

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. ซื่อสัตย์
  2. ขยัน
  3. จริงใจ