คำโกหก นั้นไม่ดี

26 มิย. 57 9121

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. โกหก
  2. ขยัน
  3. อดทน