ความหมายของกุลฮูวัลลอฮ

ความหมายของกุลฮูวัลลอฮ

12 ธค. 58 4518

 

คำอธิบาย :

ความหมายของกุลฮูวัลลอฮ

Tags :

  1. กรุอาน
  2. ความหมาย