ชัยชนะ ตนเอง

26 มิย. 57 5761

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. ชนะ
  2. แข่งขัน
  3. อดทน
  4. ต่อสู้