คำว่า สวัสดี

คำว่า สวัสดี

12 ธค. 58 1236

 

คำอธิบาย :

คำว่า สวัสดี

Tags :

  1. ศรัทธา
  2. ทักทาย