อย่าตีค่าของคน ด้วยเสื้อผ้า

26 มิย. 57 6235

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. คำสอน
  2. คน