มุสลิมไม่ร่วมลอยกระทง ศาสนาอิสลามห้ามเด็ดขาด!

 

25 พย. 58 4110

 

คำอธิบาย :

มุสลิมไม่ร่วมลอยกระทง ศาสนาอิสลามห้ามเด็ดขาด!

ที่มา: ทางเฟซบุ๊ค

Tags :

  1. เทศกาล
  2. ลอยกระทง
  3. ศาสนาอิสลาม
  4. infographic
  5. รูปมุสลิม