เสื้อผ้าที่ชำรุด แต่มีหัวใจที่สดใหม่

 

 

 

24 สค. 58 1737

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. เสื้อผ้า
  2. ชำรุด
  3. หัวใจ
  4. ข้อคิดเตือนใจ