พ่อแม่ คือ ทางนำของลูก

 

 

 

24 สค. 58 3325

 

คำอธิบาย :

พ่อแม่ คือ ทางนำของลูก

Tags :

  1. พ่อแม่
  2. ทางนำ
  3. คำสอน