ของขวัญที่พ่อแม่ มอบให้ คือ มารยาทที่ดีงาม

 

 

 

11 สค. 58 4993

 

คำอธิบาย :

ของขวัญที่พ่อแม่ มอบให้ คือ มารยาทที่ดีงาม

Tags :

  1. ของขวัญ
  2. พ่อแม่
  3. ความรัก