ลักษณะของคนกลับกลอก...ใครทำสิ่งนี้ จงกลับตัวเถิด

 

 

 

 

11 สค. 58 7871

 

คำอธิบาย :

ลักษณะของคนกลับกลอก
คือ ชอบคำชม ทั้งๆ ที่ตนไม่ได้ทำ ไม่ชอบคำตำหนิ ทั้งๆที่ตนกระทำ ไม่พอใจ ผู้ที่บอกข้อบกพร่องของตนให้ได้รู้ และดีใจ เมื่อได้รู้ข้อบกพร่องของคนอื่น

Tags :

  1. การกลับกลอก
  2. คำคมอิสลาม
  3. เตือนใจ