ไม่มีใครที่ยิ้มง่ายที่สุด นอกจากท่านนบี

 

 

 

11 สค. 58 2515

 

คำอธิบาย :

การยิ้ม เป็นการเศาะดะเกาะฮ์ ไม่เคยเห็นใครยิ้มง่ายที่สุดมากกว่าท่านนบี (อัต-ติรมีซี)

Tags :

  1. ยิ้ม
  2. ศาสดา
  3. การเศาะดะเกาะฮ์