ระวัง ความดีอาจเกิดรอยรั่วนอกรอมฎอน

25 กค. 58 4841

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. รอมฎอน
  2. ความดี
  3. คำคมอิสลาม