ก่อนพูดให้ คำพูดของคุณผ่านด่าน 3 ด่าน นั่นคือ...

25 กค. 58 6118

 

คำอธิบาย :

Tags :

  1. คำพูด
  2. คิดก่อนพูด
  3. คำคมสอนใจ